En hyllest til norsk sport

Norsk idrett - bilde fotball Norge - Tyskland

 

Den mest populære sporten i Norge er fotball med mer enn 1.800 registrerte fotballklubber og nesten 400.000 registrerte fotballspillere. Dette betyr at 8,5 % av Norges befolkning spiller en eller annen form for organisert fotball. Hovedstaden Oslo har en befolkning på rundt 600.000 mennesker, og kan skilte med mer enn 100 fotballklubber og 3500 lag. Innad i klubbene finnes det dessuten ulike nivåer for barn og ungdom.

Det er vanskelig å opprettholde sports- og kulturpolitikk over tid. Norge startet imidlertid sine nasjonale retningslinjer for og implementering av sportssatsningen på 1970-tallet, og ser ikke ut til å bremse. Dermed kan Norge skilte med et av de beste sportsmiljøene i hele verden. Forventet levetid i Norge er på 81 år, og med en gjennomsnittlig inntekt på godt over 450.000 kr, topper Norge stadig ulike kåringer. Norge kommer ofte best ut på FNs årlige rangeringer når det kommer til global velferd, helse og utdanning.

Tre viktige faktorer

Nordmenn har flere gullmedaljer i ulike sportsgrener enn de aller fleste andre land. Når det gjelder vinter-OL har for eksempel nordmenn til sammen 107 gullmedaljer. Sportssatsningen i Norge karakteriseres i all hovedsak av tre faktorer. Først og fremst er det slik at den totale deltagelsen i sport og fysisk aktivitet er høy sammenlignet med det man ser for andre land. For det andre kan man slå fast at en stor andel av sportsaktiviteter organiseres av frivillige sportslag. Til slutt finnes det en stor grad av samhandling og gjensidig avhengighet mellom de frivillige idrettsorganisasjonene og offentlige myndigheter. Dette gjelder både på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå.

Med en befolkning på omtrent fem millioner mennesker er nesten halvparten medlem av Norges Idrettsforbund. Det er dessuten slik at tre av fire norske barn jevnlig deltar i ulike sportsaktiviteter. Det er stort fokus på konkurranseidrett på alle nivåer, og norske sportsutøvere har vunnet internasjonale medaljer i en lang rekke ulike sporter. Dette inkluderer blant annet bryting, curling, håndball, langrenn, roing, sykling og svømming.

Norges idrettsforbund

Det norske idrettsforbundet har i overkant av 1,7 millioner medlemmer, og er klart den største frivillige organisasjonen i Norge. Forbundet har totalt 45 særforbund, der Norges Bedriftsidrettsforbund er det største med mer enn 330.000 medlemmer. Dette etterfølges av Norges Fotballforbund med 280.000 medlemmer, og Norges Skiforbund med 170.000 medlemmer. Norges Håndballforbund har mer enn 100.000 medlemmer, mens Norges Friidrettsforbund har godt over 50.000.
Statusen til og satsningen på sport i Norge er i stor grad det som gjør at landet skiller seg ut som en sportsnasjon. Mer enn 40 prosent av den voksne befolkningen trener jevnlig. Femten prosent deltar i ulike konkurranser, mens 3 prosent konkurrerer på toppnivå.

Sport blant barn og unge

Mer enn 500.000 barn og unge under 17 år deltar i organisert idrett. Sport er dermed en viktig del av miljøet norske barn vokser opp i. Blant de mest populære aktivitetene finner man fotball, håndball, aerobics, jazz-ballett, svømming og ulike former for skiidrett. I en undersøkelse svarte 28 prosent av guttene og 10 prosent av jentene at fotball er en hovedinteresse. Gutter liker også generelt sett langrenn, mens jenter har en tendens til å foretrekke håndball, jazz-ballet og aerobics. Det største hinderet for å forbedre utviklingen innen barneidrett, er mangel på kvalifiserte trenere. Norges Idrettsforbund prioriterer imidlertid ulike sportsskoler for barn og unge for å gi opplæring i alle slags idretter.

Sport er svært viktig for enkeltmennesket. Det fremmer fysisk, psykisk, emosjonell og sosial trivsel og utvikling. Samtidig spiller idrett en viktig rolle i mange kulturer og lokalsamfunn rundt om i verden. I tillegg til at det bidrar til økt velvære for enkeltmennesket, spiller også sport en viktig rolle i utviklingen av sosialt samspill. Sport bidrar til å lære barn og ungdom å oppnå mål gjennom streng disiplin og hardt arbeid. Dette bidrar til å utvikle lederegenskaper og evnen til å ta beslutninger. Samtidig lærer man seg å håndtere både suksess og fiasko.

Sport i Norge bidrar i stor grad til at folk møtes for å dele erfaringer og jobbe mot et felles mål. De sosiale ferdighetene og erfaringene nordmenn tar til seg via idretten kan lett overføres til andre aspekter av livet, og gjør det enklere å lykkes. Norge har i stor grad vist hvordan man kan oppnå et sunt sosialt og økonomisk samfunn via idretten.